Dlaczego Malta?

Głównym powodem wyboru Malty na miejsce szlifowania mowy Szekspira jest jej kolonialna przeszłość. Przez stulecia wyspa ta należała do Korony Brytyjskiej, dzięki czemu język angielski wszedł na stałe do użycia, a następnie zdobył status języka urzędowego, który to status utrzymał do dnia dzisiejszego. Wszyscy mieszkańcy wyspy posługują się tym językiem na równi z językiem maltańskim, a jej niewielkie rozmiary i ogrom piękna zachęca do wielokrotnych wizyt. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyjazdową!