Jayne Freeman: moje wszechstronne doświadczenie pomoże Ci odnieść sukces językowy

I am very pleased to be joining the team at Złote Zgłoski. I am an experienced native-speaker teacher of English

 

with an MA in TEFL. My teaching career started in Lyon, France, where I taught language courses in-company

 

and at university. For many years, I have been living and working in Warsaw. I have tutored school children,

 

students, student teachers and practising teachers, and I am also currently teaching English language and

 

literature to teens following a bilingual education programme. 

 

 

 

 

Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu Złotych Zgłosek. Jestem doświadczoną nauczycielką języka angielskiego, rodzimym

 

mówcą tego języka oraz posiadam stopień magistra z zakresu nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Swoją karierę

 

w zawodzie rozpoczęłam w Lyonie we Francji, gdzie uczyłam języka angielskiego w firmach oraz na uniwersytecie. Mieszkam

 

i pracuję w Warszawie od wielu lat, podczas których uczyłam dzieci szkolne, studentów, nauczycieli w trakcie studiów oraz czynnych

 

nauczycieli. Aktualnie uczę dzieci szkolne języka angielskiego i literatury w ramach programu edukacji dwujęzycznej.