Nauka połączona z zabawą to przepis na sukces

Zgłoskowicze mają różnorakie talenty. Wielu z nich jest uzdolnionych nie tylko językowo ale mają także bogatą wyobraźnie oraz


zdolności plastyczne. Wyrażają siebie poprzez prace pisemne, które pomysłowo ozdabiają, kolorowe projekty plastyczne oraz miłe


naszemu sercu laurki.