Czas to nie pieniądz, czas to życie

Zajęcia prowadzimy równolegle z rokiem szkolnym, wraz z uwzględnieniem planu zajęć Państwa dzieci. Zajęcia rozpoczynamy

 

w połowie września, a koniec zajęć zbiega się z końcem roku szkolnego.

 

 

W rezultacie dla każdej grupy  odbywają się maksymalnie 72 spotkania  w trakcie roku szkolnego. Dla każdej grupy odbywają się

 

dwa spotkania tygodniowo.

 

 

Spotkania dla przedszkolaków i klasy '0' trwają po 45 minut. Dla klas 1-2 szkoły podstawowej – 60 minut, natomiast od 3 klasy

 

szkoły podstawowej każde zajęcia trwają 90 minut.