Czas to nie pieniądz, czas to życie

Zajęcia prowadzimy równolegle z rokiem szkolnym, wraz z uwzględnieniem planu zajęć Państwa dzieci. Zajęcia rozpoczynamy

 

w połowie września, a koniec zajęć zbiega się z końcem roku szkolnego.

 

 

W rezultacie dla każdej grupy  odbywają się maksymalnie 72 spotkania  w trakcie roku szkolnego. Wyjątkiem są grupy

 

maturalne, które ze względu na majowy termin egzaminu spotykają się 60 razy. Dla każdej grupy odbywają się dwa

 

spotkania tygodniowo.

 

 

Spotkania dla klasy '0' trwają po 45 minut. Dla klas 1-2 szkoły podstawowej – 60 minut, natomiast od 3 klasy szkoły podstawowej

 

każde zajęcia trwają 90 minut.