Testomanii STOP

Testy i kartkówki nie zawsze w pełni odzwierciedlają postępy Ucznia; dodatkowo bywają źródłem frustracji, zniechęcenia i

 

niepotrzebnego stresu. W ramach Testowania Przemyślanego naszym najmłodszym Uczniom proponujemy testowanie

 

nieformalneDo klasy 3 szkoły podstawowej włącznie Uczniowie są obserwowani i oceniani pod wieloma aspektami podczas

 

każdych zajęć a ich mocne strony i postępy są odzwierciedlane w opisowych ocenach kwartalnych.


 

Począwszy od 3. klasy szkoły podstawowej wszystkie dzieci w ramach zajęć przygotowują się natomiast do egzaminów Cambridge


YLE Starters, Movers i Flyers. Format egzaminów jest przyjazny dla dzieci, dostosowany do ich umiejętności i jednocześnie


pomaga w sposób obiektywny ocenić ich postępy.

 

 

Naszych starszych podopiecznych przygotowujemy do bardziej zaawansowanych egzaminów językowych, wprowadzając

 

dodatkowo formalne testowanie. Oczywiście, nadal stosujemy metody nieformalne, co pozwala nam prawidłowo ocenić coraz

 

szerszy poziom umiejętności językowych.