Złoty środek

Naszą ambicją jest stworzyć miejsce, w którym każdy Uczeń i Rodzic jest rozpoznawany i obdarzony uwagą.   Doświadczenie podpowiada nam, że małe grupy często charakteryzują się słabszą dynamiką, natomiast w dużych grupach

 

efektywność pracy nauczyciela jest często niższa. Nie zawsze mniejsza ilość osób przekłada się na częstsze wypowiadanie się na

 

zajęciach. Nierzadko jest wręcz odwrotnie. Większa ilość osób w grupie pozwala natomiast na większą ilość różnych interakcji


podczas zajęć w momencie zmiany partnera w parze lub podgrupie.


 


Jesteśmy więc przekonani, że grupy liczące 6-8 osób  są najwłaściwszym sposobem na znalezienie „złotego


środka” pomiędzy indywidualnym traktowaniem każdego Ucznia, a efektywnością nauczania.